MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Materiaalien julkaisijat

Alla näet listan julkaisijatahoista, joiden materiaaleja on tällä hetkellä esillä MAPPA-palvelussa. Napsauttamalla julkaisijan nimeä näet listan materiaaleista.

1. Aalto-yliopisto
2. Aamulehti
3. Allergia-, iho- ja astmaliitto
4. Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
5. Arkkitehtuurikasvatuksen muut toimijat
6. Arkkitehtuurimuseo
7. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
8. Benjam Pöntinen
9. Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
10. BirdLife Suomi
11. Botanian ystävät ry
12. Circular Classroom
13. DocArt
14. Eettisen kaupan puolesta ry
15. Ekokumppanit Oy / Ympäristötietokeskus Moreenia
16. Ekokymppi
17. Ekopaku-hanke
18. Elontila (ET) Ay
19. Elontilan Ystävät ry
20. Environmental Art & Science Education ry
21. Eräjärven koulu
22. Espoon kaupungin ympäristökeskus / Villa Elfvikin luontotalo
23. Espoon kaupunki
24. Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo
25. Euroopan tiedekeskusverkosto Ecsite
26. FEE Suomi
27. Fida International
28. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.
29. Fortum
30. Freshabit LIFE IP -hanke
31. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
32. Helsingin kaupungin ympäristökeskus
33. Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Harakan luontokeskus
34. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
35. Helsingin yliopisto
36. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
37. Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto
38. HIDEDesign
39. HSL - Helsingin seudun liikenne
40. HSY:n yhteistyökumppanit
41. Hyria koulutus Oy
42. Hyvinkään kaupunki, Luontokoulu Pikkutikka
43. Hämeen ammattikorkeakoulu
44. Hämeen luontokeskus
45. Hämeenlinnan kaupunki
46. Hämeenlinnan kaupunki, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx
47. Ilmari-hanke
48. Ilmatieteen laitos
49. Ilveskeskus
50. Itä-Suomen yliopisto
51. Itä-uudenmaan ja Porvoonjoen vesine- ja ilmasuojeluyhdistys ty.
52. JAPA ry
53. Joensuun nuorisopalvelut
54. John Nurmisen säätiö, Puhdas Itämeri
55. Jyväskylän luontokoulu
56. Jyväskylän yliopisto
57. Jyväskylän Yliopisto / Evoluutiopajat
58. Kansallinen Hyvinvointiverkosto
59. Kauhajoen kaupunki
60. Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
61. Keski-Suomen ELY-keskus
62. Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi
63. Kestävän elämäntavan yhdistys, GAP Finland ry
64. Kiertävä luontokoulu Naakka
65. Kokkolan luontokoulu / Nuorisokeskus Villa Elba
66. Kouvolan iltalukio
67. Kouvolan kaupunki
68. Kouvolan Lyseon lukio
69. Kreatos Films
70. Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke
71. Kuutiomedia
72. Kvarkens naturskola/Natur och miljö r.f.
73. Lahden kaupunki
74. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry
75. Lea Saikkonen
76. Liikkuva koulu
77. Linköping university
78. Lintulahdet Life -hanke
79. Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS
80. Luonnonvarakeskus
81. Luonto-Liitto ry
82. Luontokeskus ja Saamelaismuseo Siida
83. Luontokoulu Haili
84. Luontokoulu Ilveksen arkisto
85. Luontokoulu Korento
86. Luontoliitto Hämeen piiri
87. Luontolive
88. Luostarivuorenkoulu, Turku
89. Lusto - Suomen Metsämuseo ja metsätietokeskus
90. LYKE-verkosto
91. Lyke-verkosto (Pirkanmaa)
92. Maa- ja kotitalousnaiset
93. Maan ystävät ry.
94. Maaseudun Sivistysliitto
95. Mannerheimin Lastensuojeluliitto (Hämeen piiri)
96. Mattlidens school, Espoo
97. Mattlidens skola, Espoo
98. Metsäemo
99. Metsähallituksen luontopalvelut
100. Metsähallitus
101. Metsähallitus / Tiedekeskus Pilke
102. Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO
103. Mikkelin Lyseon yläkoulu, Pauliina Kuronen
104. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
105. Motiva Oy
106. Museovirasto
107. Natur och Miljö
108. Nordic Wildlife Care
109. Novia AMK
110. Nuori Yrittäjyys ry
111. Nuorisokeskus Marttinen
112. Nuorten Akatemia
113. OAJ
114. Omnia
115. Open ilmasto-opas
116. Opetushallitus
117. Osuuskunta Visia / Visia GameFactory
118. Otavan Opisto
119. Oulun Diakonissalaitos
120. Oulun yliopisto
121. Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja kasvatustieteiden tiedekunnat
122. Outdoor pedagogy, Education and Culture Lifelong learning programme, COMENIUS
123. Passer Media
124. Plan International Suomi
125. Pohjois-Savon ELY-keskus
126. Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kestävän kulutuksen ja tuotannon ryhmä (HKP)
127. Porvoon luontokoulu
128. Porvoon Läntinen Rotaryklubi
129. PS-kustannus
130. Puutarhakasvatus.fi
131. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
132. Rajupaja oy
133. Rauman peruskoulut
134. Ruokatieto Yhdistys ry
135. Saaristomeren luontokoulu
136. Sakky
137. Sanastokeskus TSK
138. Savonia-ammattikorkeakoulu
139. Seikkailutalo
140. StarT
141. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
142. Suomen Kotiseutuliitto
143. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
144. Suomen lasten metsäretkipäivä
145. Suomen Latu ry.
146. Suomen leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry
147. Suomen luonnon päivä
148. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanke
149. Suomen Luonnonsuojeluliitto Kainuun Piiri
150. Suomen luonnonsuojeluliitto ry
151. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
152. Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
153. Suomen metsäkeskus
154. Suomen Metsäsäätiön apuraha
155. Suomen Metsäyhdistys ry
156. Suomen Suunnistusliitto
157. Suomen ympäristökeskus SYKE
158. Suunnittelutoimisto Koskine & Muukkone Oy
159. Svenska nu
160. Sykli
161. Taiteen edistämiskeskus
162. Talonpoikaiskulttuurisäätiö
163. Tampereen kaupunginkirjasto
164. Tampereen kaupunki / Kaukajärven koulu
165. Tampereen luontokoulu Korento
166. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
167. Tampereen Vesi
168. Tapio
169. Tarinapolku
170. Tevella Oy
171. The Instititute for Earh Education
172. Tilastokeskus
173. TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio
174. Turun kaupunki, TOP-keskus
175. Turun yliopisto
176. Turun yliopisto, maantieteen ja geologian laitos
177. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
178. Ulkoasiainministeriö, kehitysviestinnän yksikkö
179. Ulkoluokka-hanke
180. Ulos - Ut - Out! Ulkona oppimisen suurtapahtuma
181. Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
182. University of Bologna
183. UPM-Kymmene Oyj
184. Urpolan luontokeskus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
185. USGS
186. Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskukset
187. Uusi Tuuli ry
188. Vaara-kollektiivi
189. Valmiixi
190. VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
191. Valtakunnallinen LUMA- keskus: Lasten luonnontieteellinen verkkolehti Jippo
192. Vantaan Lumon lukio
193. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
194. Varsinais-Suomen ELY-keskus
195. Viestintätoimisto Deski
196. Vihreä Sivistysliitto ry
197. Virtain yläkoulu
198. Vuoreksen koulu
199. WWF Suomi
200. YLE Luonto
201. YLE Oppiminen
202. Ympäristökoulu Regina/ Nuorisokeskus Anjala
203. Ympäristöministeriö
204. Åbo Akademi

Pikahaku