MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Materiaalien julkaisijat

Alla näet listan julkaisijatahoista, joiden materiaaleja on tällä hetkellä esillä MAPPA-palvelussa. Napsauttamalla julkaisijan nimeä näet listan materiaaleista.

1. Aamulehti
2. Allergia-, iho- ja astmaliitto
3. Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
4. Arkkitehtuurikasvatuksen muut toimijat
5. Arkkitehtuurimuseo
6. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
7. Benjam Pöntinen
8. Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
9. BirdLife Suomi
10. Botanian ystävät ry
11. Circular Classroom
12. DocArt
13. Eettisen kaupan puolesta ry
14. Ekokumppanit Oy / Ympäristötietokeskus Moreenia
15. Ekokymppi
16. Ekopaku-hanke
17. Elontila (ET) Ay
18. Elontilan Ystävät ry
19. Environmental Art & Science Education ry
20. Eräjärven koulu
21. Espoon kaupungin ympäristökeskus / Villa Elfvikin luontotalo
22. Espoon kaupunki
23. Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo
24. Euroopan tiedekeskusverkosto Ecsite
25. FEE Suomi
26. Fida International
27. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.
28. Fortum
29. Freshabit LIFE IP -hanke
30. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
31. Helsingin kaupungin ympäristökeskus
32. Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Harakan luontokeskus
33. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
34. Helsingin yliopisto
35. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
36. Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto
37. HIDEDesign
38. HSL - Helsingin seudun liikenne
39. HSY:n yhteistyökumppanit
40. Hyria koulutus Oy
41. Hyvinkään kaupunki, Luontokoulu Pikkutikka
42. Hämeen ammattikorkeakoulu
43. Hämeen luontokeskus
44. Hämeenlinnan kaupunki
45. Hämeenlinnan kaupunki, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx
46. Ilmari-hanke
47. Ilmatieteen laitos
48. Ilveskeskus
49. Itä-Suomen yliopisto
50. Itä-uudenmaan ja Porvoonjoen vesine- ja ilmasuojeluyhdistys ty.
51. JAPA ry
52. Joensuun nuorisopalvelut
53. John Nurmisen säätiö, Puhdas Itämeri
54. Jyväskylän luontokoulu
55. Jyväskylän yliopisto
56. Kansallinen Hyvinvointiverkosto
57. Kauhajoen kaupunki
58. Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
59. Keski-Suomen ELY-keskus
60. Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi
61. Kestävän elämäntavan yhdistys, GAP Finland ry
62. Kiertävä luontokoulu Naakka
63. Kokkolan luontokoulu / Nuorisokeskus Villa Elba
64. Kouvolan iltalukio
65. Kouvolan kaupunki
66. Kouvolan Lyseon lukio
67. Kreatos Films
68. Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke
69. Kuutiomedia
70. Kvarkens naturskola/Natur och miljö r.f.
71. Lahden kaupunki
72. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry
73. Lea Saikkonen
74. Liikkuva koulu
75. Linköping university
76. Lintulahdet Life -hanke
77. Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS
78. Luonnonvarakeskus
79. Luonto-Liitto ry
80. Luontokeskus ja Saamelaismuseo Siida
81. Luontokoulu Haili
82. Luontokoulu Ilveksen arkisto
83. Luontokoulu Korento
84. Luontoliitto Hämeen piiri
85. Luontolive
86. Luostarivuorenkoulu, Turku
87. Lusto - Suomen Metsämuseo ja metsätietokeskus
88. LYKE-verkosto
89. Lyke-verkosto (Pirkanmaa)
90. Maa- ja kotitalousnaiset
91. Maan ystävät ry.
92. Maaseudun Sivistysliitto
93. Mannerheimin Lastensuojeluliitto (Hämeen piiri)
94. Mattlidens school, Espoo
95. Mattlidens skola, Espoo
96. Metsäemo
97. Metsähallituksen luontopalvelut
98. Metsähallitus
99. Metsähallitus / Tiedekeskus Pilke
100. Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO
101. Mikkelin Lyseon yläkoulu, Pauliina Kuronen
102. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
103. Motiva Oy
104. Museovirasto
105. Natur och Miljö
106. Nordic Wildlife Care
107. Novia AMK
108. Nuori Yrittäjyys ry
109. Nuorisokeskus Marttinen
110. Nuorten Akatemia
111. OAJ
112. Omnia
113. Open ilmasto-opas
114. Opetushallitus
115. Osuuskunta Visia / Visia GameFactory
116. Otavan Opisto
117. Oulun Diakonissalaitos
118. Oulun yliopisto
119. Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja kasvatustieteiden tiedekunnat
120. Outdoor pedagogy, Education and Culture Lifelong learning programme, COMENIUS
121. Passer Media
122. Pohjois-Savon ELY-keskus
123. Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kestävän kulutuksen ja tuotannon ryhmä (HKP)
124. Porvoon luontokoulu
125. Porvoon Läntinen Rotaryklubi
126. PS-kustannus
127. Puutarhakasvatus.fi
128. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
129. Rajupaja oy
130. Rauman peruskoulut
131. Ruokatieto Yhdistys ry
132. Saaristomeren luontokoulu
133. Sakky
134. Sanastokeskus TSK
135. Savonia-ammattikorkeakoulu
136. Seikkailutalo
137. StarT
138. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
139. Suomen Kotiseutuliitto
140. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
141. Suomen lasten metsäretkipäivä
142. Suomen Latu ry.
143. Suomen leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry
144. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanke
145. Suomen Luonnonsuojeluliitto Kainuun Piiri
146. Suomen luonnonsuojeluliitto ry
147. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
148. Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
149. Suomen metsäkeskus
150. Suomen Metsäsäätiön apuraha
151. Suomen Metsäyhdistys ry
152. Suomen Suunnistusliitto
153. Suomen ympäristökeskus SYKE
154. Suunnittelutoimisto Koskine & Muukkone Oy
155. Svenska nu
156. Sykli
157. Taiteen edistämiskeskus
158. Talonpoikaiskulttuurisäätiö
159. Tampereen kaupunginkirjasto
160. Tampereen kaupunki / Kaukajärven koulu
161. Tampereen luontokoulu Korento
162. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
163. Tampereen Vesi
164. Tapio
165. Tarinapolku
166. Tevella Oy
167. The Instititute for Earh Education
168. Tilastokeskus
169. TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio
170. Turun kaupunki, TOP-keskus
171. Turun yliopisto
172. Turun yliopisto, maantieteen ja geologian laitos
173. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
174. Ulkoasiainministeriö, kehitysviestinnän yksikkö
175. Ulkoluokka-hanke
176. Ulos - Ut - Out! Ulkona oppimisen suurtapahtuma
177. Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
178. University of Bologna
179. UPM-Kymmene Oyj
180. Urpolan luontokeskus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
181. USGS
182. Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskukset
183. Uusi Tuuli ry
184. Vaara-kollektiivi
185. Valmiixi
186. VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
187. Valtakunnallinen LUMA- keskus: Lasten luonnontieteellinen verkkolehti Jippo
188. Vantaan Lumon lukio
189. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
190. Varsinais-Suomen ELY-keskus
191. Viestintätoimisto Deski
192. Vihreä Sivistysliitto ry
193. Virtain yläkoulu
194. Vuoreksen koulu
195. WWF Suomi
196. YLE Luonto
197. YLE Oppiminen
198. Ympäristökoulu Regina/ Nuorisokeskus Anjala
199. Ympäristöministeriö
200. Åbo Akademi

Pikahaku