Millaista on hyvä ympäristökasvatusmateriaali?

  1. Materiaali antaa eväitä kestävän luonto- ja ympäristösuhteen rakentamiseen osana lapsen ja nuoren tasapainoisen kasvun tukemista. Tavoitteena on luonnon ja ympäristön puolesta toimiminen. Materiaalin näkökulmana on toiveikkuus.
  2. Materiaalissa voidaan tarkastella erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, kulttuurisen tai taloudellisen kestävyyden näkökulmista, mutta perustana ovat luonnon ja ympäristön reunaehdot.
  3. Materiaalin kohderyhmä ja tavoitteet on ilmaistava selkeästi materiaalissa.
  4. Materiaali tarjoaa kohderyhmälle ja sen ikäkaudelle sopivaa ympäristökasvatusta. Materiaali vahvistaa tiedollisia, elämyksellisiä, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia tai joitakin näistä. Se haastaa ikäkaudelle sopivalla tavalla ajatteluun, kokemiseen ja tekemiseen.
  5. Materiaalin laatijoiden taustatahot ja rahoittajat tulevat esiin. Suoraan lapselle tai nuorelle tulevassa materiaalissa tulee noudattaa kuluttajaviraston ohjeita.
  6. Materiaalin tieto on mahdollisimman ajantasaista, totuudellista ja materiaali tarkastelee asiaa monesta eri näkökulmasta. Se tukee kokonaiskuvan muodostumista luonnosta ja maailmasta.

(Suomen luonnonsuojeluliiton, Luonto-Liiton ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran määrittelemät suositukset hyvälle ympäristökasvatusmateriaalille)

Pikahaku